Rabu, 20 Februari 2013

Kesan Kestabilan Politik Terhadap Kualiti Pendidikan Negara


1.Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa sistem pendidikan sesebuah negara adalah dicorakkan berdasarkan ideologi politik  negara itu sendiri.

2.Dalam hal ini, dasar-dasar dan perancangan pendidikan selalunya dibangunkan berasaskan pemikiran politik dan kepentingan kerajaan sesebuah negara.

3.Ini kerana kerajaan yang memerintahlah  mempunyai peranan utama dalam membangunkan sistem pendidikan di sesebuah negara.  Misalnya kerajaan memerintah bertanggungjawab dari segi pembiayaan kewangan, penetapan matlamat dan hala tuju, rekabentuk kurikulum pendidikan, latihan dan pengurusan guru, pengurusan penilaian dan pentaksiran pelajar, serta mentadbir dan mengurus aspek-aspek lain dalam pendidikan.

4.Dalam hubungan ini, sudah tentu pihak kerajaan yang memerintah  juga  bertanggungjawab bagi menyediakan peluang pendidikan kepada setiap warga negaranya dengan mengekalkan kesaksamaan peluang kepada semua, dalam usaha bagi mengurangkan kemiskinan dan menyelesaikan masalah-masalah lain di dalam masyarakat.

5.Sehubungan itu, pihak kerajaan perlu menetapkan pelbagai dasar untuk membolehkan mereka bertindak bagi memenuhi keperluan-keperluan  dan tuntutan-tuntutan ini.

6.Kestabilan politik dapatlah difahami sebagai keadaan kurangnya perubahan - perubahan yang  ketara atau dengan kata lain berlakunya kesinambungan yang baik dalam sistem politik sesebuah negara.

7.Secara asasnya kestabilan politik merupakan fenomena pelbagai dimensi yang menggambarkan berlakunya kekerapan aliran untuk perubahan politik.

8.Kestabilan politik sesebuah negara dapat dikenal pasti melalui beberapa indikator. Misalnya, kurangnya keganasan yang berlaku di dalam negara, kewujudan pemerintahan berasaskan perlembagaan; ketiadaan perubahan struktur kerajaan, dan kurangnya serangan-serangan bersenjata.

9.Namun demikian, dimensi utama yang paling biasa  dirujuk kepada kestabilan politik adalah jangka hayat sesebuah kerajaan dan ketahanan yang disamakan dengan tempoh panjang masa pemerintahan sesebuah kerajaan tersebut.

10.Sistem pendidikan sesebuah negara didapati amat  mudah terdedah kepada pengaruh luar dan perubahan-perubahan baru dalam sistem pendidikan  selalunya disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang tiada sempadan.

11.Keupayaan sesebuah sistem pendidikan bagi menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan baru ini banyak bergantung kepada kestabilan politik sesebuah negara.

12.Sehubungan itu,  lebih stabil sesebuah kerajaan maka lebih cepat dan mudahlah penyesuaian dengan pengaruh luar  yang baru dapat dilakukan. Kadar penyesuaian ini seterusnya akan menentukan kualiti sistem pendidikan sesebuah negara.

13.Dalam hal ini, kestabilan politik sesebuah negara akan memberi kesan positif terhadap kualiti sistem pendidikan negaranya melalui pelbagai cara. Antaranya yang paling ketara adalah seperti pengagihan peruntukan dan belanjawan pendidikan tahunan, dasar-dasar  dalam pelantikan guru,  aktiviti-aktiviti  pendidikan yang  bersifat inovatif serta tidak terkecuali juga kesan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

14.Berkaitan hal ini juga didapati bahawa sesebuah kerajaan yang beroperasi dalam konteks politik yang stabil akan mempunyai hala tuju dan matlamat jangka panjang yang tetap serta disokong dengan sasaran yang lebih jelas.

15.Sebaliknya,  jika keadaan politik sesebuah kerajaan tidak stabil dan bersifat polarisasi pula, didapati  akan lebih cenderung kepada pengamalan dasar-dasar yang tidak cekap atau sub-optimum, termasuklah penyelenggaraan sistem percukaian yang tidak cekap,  perbelanjaan kerajaan semasa yang lebih tinggi serta pengumpulan hutang luar yang lebih besar. Keadaan ini sudah tentu akan merencatkan pembangunan pendidikan sesebuah negara.

14.Ketidakstabilan politik sesebuah negara juga akan mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan yang  seterusnya akan membawa kesan negatif terhadap penyediaan infrastruktur dan sumber-sumber lain dalam bidang pendidikan.

15.Selain itu, hak-hak dan kebebasan dan pendemokrasian pendidikan  selalunya tidak akan dapat digunakan dengan sepenuhnya oleh warganegara  sesebuah negara yang persekitaran politiknya tidak stabil.

16.Dalam hal ini didapati terdapatnya hubungan  negatif antara kedudukan sesebuah kerajaan yang sering mengalami risiko dan ancaman dengan  peratusan pelajar yang mencapai tahap pendidikan tinggi.

17.Dapati juga bahawa negara-negara yang  tidak stabil dari segi politiknya  merupakan negara yang kecil pendaftaran pelajar sekolahnya  sama ada pada peringkat rendah atau di  menengah.

18.Terdapat juga bukti-bukti tambahan yang menyatakan bahawa ketidakstabilan politik dan perubahan dalam kerajaan juga akan memberi kesan langsung terhadap guru-guru kerana para guru ada kaitan sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan parti-parti politik.

19.Di samping itu, ketidakstabilan politik sesebuah negara juga akan mengundang kepada ketidaktentuan terhadap hala tuju  dan matlamat pendidikan sesebuah negara.

20.Dalam konteks ini, didapati bahawa kesahihan dan kebertanggungjawaban sesebuah kerajaan akan menjadi lemah dalam pelaksanaan sistem pendidikan kerana mereka tidak akan berkemampuan melaksanakan sepenuhnya dasar-dasar dan rancangan pendidikan yang telah dirancang dan ditetapkan sebelumnya. Kesannya, perubahan dasar yang bercelaru  tidak akan memberi manfaat kepada perkembangan sistem pendidikan negara.

21.Kesimpulannya,  kestabilan politik sesebuah negara memainkan peranan penting  dalam menentukan survival sesuatu sistem pendidikan. Matlamat utama sesebuah sistem pendidikan negara akan menentukan acuan warga negara sesebuah negara pada masa akan datang. 

22. Dalam hal ini, mana-mana perubahan, reformasi atau inovasi dalam sistem pendidikan hendaklah dilaksanakan secara terancang dan holistik bagi menjamin kualiti sumber manusia dan warga negara pada masa akan datang. 

23. Andaikata terdapat kesilapan pada mana-mana bahagian, sudah tentu keruntuhan terhadap sistem pendidikan sesebuah negara  sukar untuk dibangunkan semula dan pembangunan semula sistem pendidikan negara memerlukan satu jangka masa yang panjang untuk stabil dan bangkit semula.


Tiada ulasan: